Stahlhammer Klezmer

Levande musik med djupa rötter


Stahlhammer Klezmer Classic Trio”Klezmermusik med själ och känsla /.../ musiker på högsta nivå /.../ mycket lyhört samspel”
Östgöta Correspondenten 2009
”Härligt, levande musicerande såväl i klezmer och tango som i klassisk musik.”
Georg Riedel

Nästa konsert

CD RELEASE - turné
Stahlhammer Klezmer med Nina Åkerblom Nielsen
Lördag 2 februari kl 18.00
Ödlan, Syrgasv 7, Jönköping


NY CD!

Stahlhammer Klezmer CD


Vi har äntligen släppt vår första CD!
Nu åker vi på turné!


Stahlhammer Klezmer finns
också på Facebook


Stahlhammer Klezmer påFacebook