Stahlhammer Klezmer

Levande musik med djupa rötter


Stahlhammer Klezmer Classic Trio”Klezmermusik med själ och känsla /.../ musiker på högsta nivå /.../ mycket lyhört samspel”
Östgöta Correspondenten 2009
”Härligt, levande musicerande såväl i klezmer och tango som i klassisk musik.”
Georg Riedel

Nästa konsert

CD RELEASE - turné
Stahlhammer Klezmer med Nina Åkerblom Nielsen
Lördag 2 februari
Jönköping, Ödlan


NY CD!

Stahlhammer Klezmer CD


Vi har äntligen släppt vår första CD!
Nu åker vi på turné!


Stahlhammer Klezmer finns
också på Facebook


Stahlhammer Klezmer påFacebook