Stahlhammer Klezmer

Levande musik med djupa rötter


Stahlhammer Klezmer Classic Trio”Klezmermusik med själ och känsla /.../ musiker på högsta nivå /.../ mycket lyhört samspel”
Östgöta Correspondenten 2009
”Härligt, levande musicerande såväl i klezmer och tango som i klassisk musik.”
Georg Riedel

Nästa konsert

Stahlhammer Klezmer med Nina Åkerblom Nielsen
Söndag 31 mars kl 16.00
Norrköping, address uppges vid anmälan till
ensemblen per email


NY CD!

Stahlhammer Klezmer CD


Vi har äntligen släppt vår första CD!
Nu är vi på turné!


Stahlhammer Klezmer finns
också på Facebook


Stahlhammer Klezmer påFacebook