Stahlhammer Klezmer Classic

Levande musik med djupa rötter


Stahlhammer Klezmer Classic Trio”Klezmermusik med själ och känsla /.../ musiker på högsta nivå /.../ mycket lyhört samspel”
Östgöta Correspondenten 2009
”Härligt, levande musicerande såväl i klezmer och tango som i klassisk musik.”
Georg Riedel

Nästa konsert

Fredag 24 september kl 18
Rum för musik, konst och samtal
Adress: Nordens Ljus, Kungsholms strand 125, Stockholm

Lördag 25 september kl 18
Häverö kyrka, Östhammar


Stahlhammer Klezmer CD

Beställ vår CD In Memory här:Stahlhammer Klezmer Classic
finns också på Facebook


Stahlhammer Klezmer påFacebook